משרדים במגדל המוזיאון

תל אביב

  • פרוגרמה: שינוי יעוד של חלל לאומנות למשרדים עם חלל כפול
  • צוות תכנון: שלי שבת וקריסטינה קרנר
  • צילום: עוזי פורת